fbpx
Profitco / Prínosy Profitco

Prínosy systému Profitco pre vašu organizáciu

Aktuálne informácie o zákazkách

Máte prístup k aktuálnym informáciám o zákazkách všade kde máte pripojenie na internet. Bude vedieť jednoducho riadiť Vašu spoločnosť na základe čísel, nie domnienok a pocitov.    

Zníženie strát a zvýšenie zisku

Získate aktuálne informácie o stave všetkých rozpracovaných zákazkách. Zároveň vidíte aktuálne výdavky a zostávajúci budget, vďaka čomu môžete predísť strate už počas realizácie zákaziek. 

Jednoduché hodnotenie výsledkov

Behom okamihu viete vyhodnotiť aktuálny stav realizovaných zákaziek spolu s dosiahnutým ziskom alebo stratou. Zároveň viete pomocou kalkulácií posúdiť, ktoré zákazky sa Vám neoplatí realizovať.

Časová nenáročnosť

Dáta sú zadávané jednoduchým a rýchlym spôsobom. Celá infraštruktúra je už hotová. Získate aktuálne údaje o Vašich zákazkách online.

Pohodlný prístup k dokumentom

Cloudové riešenie umožňuje pohodlný vzdialený prístup k dokumentom aj mimo spoločnosti. Všetky dáta sú viacnásobne zálohované.

24/7

Všetky potrebné informácie dostupné 24 hodín 7 dní v týždni v jednej aplikácií.

Bezpečnosť informácií

Zabezpečenie bezpečnostnými certifikátmi. Zabezpečené požiadavky na bezpečnosť informácií  v zmysle nariadenia GDPR.