fbpx
Profitco / Prečo práve Profitco?

Prečo práve systém Profitco?

Lebo chcete mať kedykoľvek dokonalý prehľad o svojom biznise!

Pretože sa chcete odbremeniť od potrebných, ale nudných administratívnych úkonov!

Lebo chcete naplno využívať váš potenciál bez hrabania sa v horách dát!

ČO VÁM SYSTÉM PROFITCO PRINESIE?
AKO TO DOKÁŽE?

Odhalí vaše rezervy

Okamžite dostupné porovnania, vyhodnotenia a analýzy nákladov

Pomôže znížiť náklady a lepšie využiť zdroje

Poukáže na možnosti optimalizácie procesov a vylepšenia systematickosti práce

Prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek

Uloženie v cloude zaručuje dostupnosť informácii 24/7
Mobilná aplikácia umožňuje pripojenie k systému z rôznych zariadení.

Umožňuje jednoduché a prehľadné sledovanie zakázky

Prepája súvisiace dokumenty a agendy.

Poskytuje kontrolu nad dodržiavaním termínov.

Umožňuje kontrolu vyťaženosti pracovných síl.

Skracuje čas administratívnych úkonov

Nahrádza excel, úlohovník a fakturačný systém

Úspora času pri vyplňovaní výkazov a reportov

Ušetrí náklady na drahé IT riešenia

Cenovo dostupná aplikácia vyvinutá špeciálne pre malé a stredné firmy

Testovacia verzia na mesiac zdarma

Jednoduche interaktivne navody

Umožňuje zvýšiť zisky a znžiť straty

Celkové zvýšenie efektívnosti vďaka zníženiu nákladov a lepšiemu využívaniu zdrojov

Priebežné analýzy a vyhodnotenia ukazujú stav zakázky a jej ziskovosť oproti kalkulácii

Zaručí bezpečné uloženie informácií

Certifikované bezpečnostné IT systémy

Zabezpečené požiadavky na bezpečnosť informácií v zmysle nariadenia GDPR.