fbpx
Profitco / Funkcie Profitco

Funkcie systému Profitco

Načo je systém Profitco určený?

 

Systém Profitco je určený na jednoduché a prehľadné manažovanie zákaziek od kalkulácie až po faktúru. Od rozdelenia úloh, dodržiavania termínov, cez sledovanie nákladov a ziskovosti až po samotnú fakturáciu.

 

Prostredníctvom detailnej analýzy vám pomôže udržať prehľad o aktuálnom stave zákaziek, upozorní na miesta, kde je možné optimalizovať a zvyšovať tak efektívnosť vašej firmy.

Základné funkcie Profitco
Vytvorenie kalkulácie

Profitco Vám umožňuje vytvárať kalkulácie nákladov pre Vaše zákazky, ktoré sú podkladom pre Vaše cenové ponuky.

Generovanie cenovej ponuky

Systém Profitco generuje customizované cenové ponuky automaticky na základe údajov zadaných v kalkulácii. Tie sú tiež automaticky priradené k zákazke ku ktorej patria.

Riadenie zakázky na základe informácií

V systéme Profitco máte okamžitý prehľad o stave každej zákazky vďaka reálnym informáciám, ktoré sú Vám k dispozícii nech ste kdekoľvek.

Vykazovanie činnosti a efektivity zamestnancov

Všetci zamestnanci Vašej spoločnosti si v systéme Profitco môžu zaznamenávať svoju prácu, ktorú vykonali. Vďaka prehľadným reportom môžete vy porovnávať ich efektivitu.

Dochádzkový systém

Pri použití čipových kariet vie Profitco presne sledovať príchody a odchody zamestnancov a dokáže tak plne nahradiť Dochádzkový systém.

Reporty

Vďaka systému Profitco a jeho reportom budete mať okamžitý prehľad o Vašom podnikaní.

Fakturácia

So systémom Profitco už nebudete potrebovať žiadny systém na vystavovanie faktúr, do ktorého by ste museli prepisovať údaje. Na vystavenie faktúry môžete použiť dáta, ktoré už v systéme máte.

Profitco pomôže vo firme viacerým:

MANAŽÉROVI

 

 • Poskytuje nástroj na vytvorenie vnútrofiremnej kalkulácie zákazky.
 • Automaticky generuje cenové ponuky pre klienta na základe kalkulácie.
 • Umožňuje sledovať rozpracovanosť a náklady na zákazky.
 • Jednotlivo, ale aj súhrnne vyhodnocuje zákazky.
 • Priraďuje konkrétnych zamestnancov na zákazky.
 • Udržuje všetky informácie k zákazke na jednom mieste a umožňuje okamžitý prístup k nim vďaka vzdialenému prístupu.
 • Pomáha sledovať ziskovosť jednotlivých zákaziek, ale aj celých klientov.
 • Umožňuje manažovanie neobmedzeného množstva zákaziek a projektov súčasne.
 • Ponúka možnosť nastavenie rozdielnych prístupových práv pre manažéra a používateľov aplikácie

ÚČTOVNÍKOVI

 

 • Uľahčuje spracovanie podkladov pre mzdy.
 • Pomáha analyzovať nákladové položky.
 • Automaticky predvyplní faktúry podľa údajov zo súvisiacej zákazky.
 • Umožňuje jednoducho vytvárať faktúry samostatne, ale aj prepojené so zákazkami.

ZAMESTNANCOM

 

 • Dáva možnosť zapisovať udaje k praci jednoducho, aj na mobile, vdaka responzívnemu dizajnu.
 • Umožňuje pracovať aj na vzdialených miestach, na montážach a stále online, cez mobil.
 • Poskytuje zamestnancom prístup do systému cez samostatnú aplikáciu, ktorá neobsahuje citlivé údaje.
 • Dovoľuje nahliadnutie do zákaziek priamo v prevádzke alebo mimo spoločnosti podľa prístupových práv.