fbpx
Profitco / O aplikácii Profitco

O aplikácii Profitco

Systém Profitco je online aplikácia na riadenie a vyhodnocovanie priebehu a efektivity zákaziek, určená pre malé a stredné firmy v oblasti výroby a služieb. Od kalkulácie cez cenovú ponuku až po fakturáciu.

Udržujte si aktuálny prehľad o vašom biznise bez námahy a bez straty času!
Optimalizujte procesy, riadenie a zdroje objavte skrytý potenciál vašej firmy.

Majte prehľad o detailoch zákaziek a robte správne rozhodnutia na základe faktov, nie domnienok.

Systém Profitco udrží všetky dôležité informácie o vašich zákazkách, nákladoch a výdavkoch či dôležitých termínoch upratané a bezpečne uložené. Možnosť vykazovania paušálov.

K potrebným informáciám a dokumentom sa dostanete vždy a všade, kde je internet. Vďaka umiestneniu aplikácie v Cloude, máte nad svojimi zákazkami okamžitú kontrolu z celého sveta a Vaši pracovníci môžu zaznamenávať vykonané operácie aj na vzdialených pracoviskách ako je montáž, na vzdialených projektoch, prípadne home office. K dispozícii je aj mobilná verzia aplikácie, ktorá automaticky rozozná, z akého zariadenia sa užívateľ k systému prihlasuje.

Systém Profitco navyše dokáže všetky vami zadané údaje spracovať a vyhodnotiť, takže v každej fáze realizácie zákazky budete mať presné informácie o jej aktuálnom stave z hľadiska časového plánu, financií či vyťaženosti strojov a ľudských zdrojov. To vám umožní maximálnu optimalizáciu všetkých postupov a zvýši ziskovosť vašej firmy.

Software obsahuje kompletný workflow zákazky, od vytvorenia kalkulácie cez automaticky generovanú a customizovanú cenovú ponuku až po fakturáciu po ukončení.